Gwybodaeth cau ffyrdd

Eleni, bydd Carnifal Trefynwy yn cael ei gynnal ar yr 8fed o Orffennaf. Fel dros y blynyddoedd diwethaf, bydd strydoedd Y Priordy, Mynwy a Sgwâr Agincourt yn cau i draffig.

Bydd Stryd Y Priordy a Sgwâr Agincourt yn cau o 6 y bore ac yn ail agor am 5 y prynhawn. Bydd Stryd Mynwy yn cau tua 1.30 y prynhawn ac yn ail agor tua 3 y prynhawn. Mae Grŵp Gwirfoddol Carnifal Trefynwy yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra. Os bydd cau’r ffyrdd yn creu problemau penodol i chi rhowch wybod a gwnawn ein gorau i ‘ch hwyluso. Os oes gennych unrhyw gwestiwn a hoffech gysylltu â ni ebostiwch secretary@monmouthcarnival.co.uk.

Advertisements

Carnifal Trefynwy yn cynnal Gweithdy Carnifal i’r Teulu

An image of messy paints

Mae Carnifal Trefynwy, gyda help y Gronfa Loteri Fawr, yn cynnal Gweithdy Carnifal i’r Teulu. Gweithdy am ddim yw hwn lle gall pobl greu eu gwisgoedd ar gyfer y carnifal.

Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Gymunedol Rockfield rhwng 2pm a 4pm ar y dyddiadau canlynol:
10 Mehefin,
17 Mehefin,
24 Mehefin ac
1 Gorffennaf.

Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol. Cofiwch wisgo hen ddillad. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni yma.

Diolch i Gronfa Loteri Fawr y Loteri Genedlaethol, y bydd y carnifal eleni’n fwy, yn fywiocach ac yn cynnig llawer mwy o hwyl nag erioed o’r blaen

Eleni mae’n bleser mawr gan Garnifal Trefynwy gyhoeddi, diolch i Gronfa Loteri Fawr y Loteri Genedlaethol, y bydd y carnifal eleni’n fwy, yn fywiocach ac yn cynnig llawer mwy o hwyl nag erioed o’r blaen.

O ganlyniad i’r gefnogaeth hael yma, bydd Carnifal Trefynwy’n cynnal gweithdy i helpu grwpiau ac unigolion lleol i wneud gwisgoedd newydd gwych ar gyfer yr orymdaith.

Bydd y gweithdy’n cael ei gynnal ym mis Mehefin a bydd mwy o fanylion ar gael yn nes at yr amser ar wefan y carnifal yn MonmouthCarnival.co.uk.

Bydd yr orymdaith ei hun yn cael ei chynnal eleni ddydd Sul 8fed Gorffennaf, am 2pm. Bydd yn dechrau o Bont Trefynwy ac yn mynd i fyny drwy Stryd Trefynwy i gyrraedd Neuadd y Sir Trefynwy, lle bydd stondinau, perfformiadau a phob math o weithgareddau eraill.

Caiff Carnifal blynyddol Trefynwy ei gynnal ar yr 8fed o Orffennaf!

Mae Carnifal y Sul yn draddodiad poblogaidd gyda gweithgareddau i bawb; yn y gorffennol gwelwyd stondinau, gweithdai, adloniant stryd, cerddoriaeth… rhywbeth at ddant pawb!

Caiff Carnifal blynyddol Trefynwy ei gynnal ar yr 8fed o Orffennaf ac yn ôl y trefnwyr, mae’r parêd eleni yn mynd i fod yn rhyfeddol, gydag amrywiaeth o gerddwyr, dawnswyr, cerddorion a hen geir yn cymryd rhan. Bydd yr orymdaith yn gadael Pont Mynwy am 2pm ac yn teithio drwy Stryd Mynwy, gan orffen yn Sgwâr Agincourt lle bydd stondinau a rhagor o adloniant.

Y thema a awgrymwyd eleni yw ffantasi hud a lledrith ond cofiwch fod croeso i chi wisgo beth bynnag a fynnoch.

Yr uchafbwynt yw Gorymdaith y Carnifal, lle bydd pobl yn heidio i strydoedd Trefynwy i weld pob math o wisgoedd, dawnswyr a cherddwyr lliwgar a chreadigol.