Ein cenhadaeth

English

Mae Sul Carnifal Trefynwy yn ddigwyddiad hwyliog a llawn adloniant sy’n cael ei drefnu gan wirfoddolwyr i ddod â phobl ein cymuned ni at ei gilydd. Ein nod ni yw trefnu carnifal cymunedol blynyddol sy’n apelio at drigolion o bob oed, o blant bach i deidiau a neiniau. Rydyn ni’n gweithio’n galed i gyflawni hyn ar ffurf digwyddiad o’r safon uchaf ar gyfer yr holl deuluoedd. Mae’r digwyddiad yma gan y gymuned ar gyfer y gymuned.

Dyma Amcanion y Carnifal

 • Trefnu’r Carnifal blynyddol
 • Hybu bywyd economaidd-gymdeithasol Trefynwy
 • Galluogi bwriad elusennol

Mae’r Carnifal wedi bod yn ddigwyddiad mynediad agored, hollgynhwysol, erioed ac mae’n parhau felly. Mae’n cynnig llwyfan i unigolion a sefydliadau hybu eu gwasanaethau, eu sgiliau a’u talentau oddi mewn i ffiniau amcanion y Carnifal.

Mae’r Carnifal yn achlysur ar gyfer y canlynol

 • Ysgolion a mentrau hyfforddi preifat
 • Grwpiau ieuenctid neu grwpiau eraill cysylltiedig ag oedran – swyddogol neu answyddogol
 • Clybiau a thimau chwaraeon
 • Cymdeithasau cerddoriaeth, dawns a drama
 • Grwpiau diddordeb arbennig
 • Elusennau
 • Eglwysi
 • Pob busnes sy’n bresennol yn y dref neu yng nghyffiniau Trefynwy

Gellir cymryd rhan drwy wneud y canlynol

 • Hysbysebu yn y rhaglen
 • Cymryd rhan yn yr orymdaith
 • Bod yn bresennol ar ddiwrnod y Carnifal
Advertisements