Cofrestru’r orymdaith

Gallwch gofrestru ar y diwrnod, ond mae croeso i chi lenwi’r ffurflen ymlaen llaw gan fod hynny’n ein helpu ni i baratoi.

 • Dyddiad y carnifal eleni yw 8 Gorffennaf.
 • Nid ydym yn derbyn cerbydau carnifal â chriw yn y parêd mwyach. Os oes gennych chi gerbyd wedi’i addurno heb griw, dewiswch ‘”dosbarth B”.
 • Rhaid i bob cerbyd fod yn gyfreithlon i fod ar y ffordd.
  Cofiwch ddod â’ch yswiriant cerbyd gyda chi.
 • Bydd y carnifal yn dechrau ar Bont Mynwy ac yn gorffen ar Stryd y Priordy.
  Cofrestru rhwng hanner dydd ac 1pm,
  Beirniadu 1:15pm – 1:45pm,
  Y parêd yn dechrau ar Bont Mynwy – 2pm
  Dyfarnu’r gwobrau tua 3pm – llwyfan Neuadd y Sir.
 • Gallwch gymryd rhan am ddim, ond mae’n rhaid i chi gofrestru. Cewch gofrestru gyda ni ar Stryd Mynwy ar y diwrnod, ond gallwn baratoi’n well os llenwch y ffurflen hon.
 • Peidiwch â chasglu arian ar gyfer eich grŵp yn ystod y parêd.
 • Mae croeso i chi ddosbarthu deunydd cyhoeddusrwydd!
 • Dylech ymbaratoi ac ymgynnull ar Bont Mynwy.
 • Dewch i nôl eich disg rhif ar y stondin wrth ymyl Pont Mynwy, hyd yn oed os ydych chi wedi cofrestru ymlaen llaw yn barod.
 • Ymholiadau: secretary@monmouthcarnival.co.uk neu defnyddiwch y ffurflen gyswllt.
Dosbarth Disgrifiad Gwobr
A Hen gerbyd gorau £50 + Tarian John Blake
B Cerbydau wedi’u haddurno (heb griw) £50 + Medal enillydd Carnifal Trefynwy
C Cerbydau diddorol £50 + Medal enillydd Carnifal Trefynwy
D Cerddwyr (dawnsio) £50 + Medal enillydd Carnifal Trefynwy
E Cerddwyr (grŵp) £50 + Medal enillydd Carnifal Trefynwy
F Cerddwyr (unigol) £50 + Medal enillydd Carnifal Trefynwy
G Cerddwyr (thema eleni, sef ffantasi hud a lledrith) £50 + Medal enillydd Carnifal Trefynwy

Ffurflen gofrestru

 

Advertisements