Monmouth Carnival | Carnifal Trefynwy

Our mission

Monmouth Carnival Sunday is a fun and entertainment event organised by volunteers to bring the people of our community together. We aim to organise an annual community carnival which appeals to the residents of all ages from tots to grandparents. We are working hard to achieve this in the form of a first class event for all families. This event is for the community, brought to you by the community.

The Aims of the carnival are to

The Carnival always has been, and remains, an open-access, all-inclusive event. It offers a platform for individuals and organisations to promote their services, skills and talents within the parameters of the Carnival's aims.

The Carnival is an occasion for

To be involved by means of

Ein cenhadaeth

Mae Sul Carnifal Trefynwy yn ddigwyddiad hwyliog a llawn adloniant sy’n cael ei drefnu gan wirfoddolwyr i ddod â phobl ein cymuned ni at ei gilydd. Ein nod ni yw trefnu carnifal cymunedol blynyddol sy’n apelio at drigolion o bob oed, o blant bach i deidiau a neiniau. Rydyn ni’n gweithio’n galed i gyflawni hyn ar ffurf digwyddiad o’r safon uchaf ar gyfer yr holl deuluoedd. Mae’r digwyddiad yma gan y gymuned ar gyfer y gymuned.

Dyma Amcanion y Carnifal

Mae’r Carnifal wedi bod yn ddigwyddiad mynediad agored, hollgynhwysol, erioed ac mae’n parhau felly. Mae’n cynnig llwyfan i unigolion a sefydliadau hybu eu gwasanaethau, eu sgiliau a’u talentau oddi mewn i ffiniau amcanion y Carnifal.

Mae’r Carnifal yn achlysur ar gyfer y canlynol

Gellir cymryd rhan drwy wneud y canlynol