Gwybodaeth cau ffyrdd

Eleni, bydd Carnifal Trefynwy yn cael ei gynnal ar yr 8fed o Orffennaf. Fel dros y blynyddoedd diwethaf, bydd strydoedd Y Priordy, Mynwy a Sgwâr Agincourt yn cau i draffig.

Bydd Stryd Y Priordy a Sgwâr Agincourt yn cau o 6 y bore ac yn ail agor am 5 y prynhawn. Bydd Stryd Mynwy yn cau tua 1.30 y prynhawn ac yn ail agor tua 3 y prynhawn. Mae Grŵp Gwirfoddol Carnifal Trefynwy yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra. Os bydd cau’r ffyrdd yn creu problemau penodol i chi rhowch wybod a gwnawn ein gorau i ‘ch hwyluso. Os oes gennych unrhyw gwestiwn a hoffech gysylltu â ni ebostiwch secretary@monmouthcarnival.co.uk.

Advertisements