Carnifal Trefynwy yn cynnal Gweithdy Carnifal i’r Teulu

An image of messy paints

Mae Carnifal Trefynwy, gyda help y Gronfa Loteri Fawr, yn cynnal Gweithdy Carnifal i’r Teulu. Gweithdy am ddim yw hwn lle gall pobl greu eu gwisgoedd ar gyfer y carnifal.

Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Gymunedol Rockfield rhwng 2pm a 4pm ar y dyddiadau canlynol:
10 Mehefin,
17 Mehefin,
24 Mehefin ac
1 Gorffennaf.

Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol. Cofiwch wisgo hen ddillad. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni yma.

Advertisements