Diolch i Gronfa Loteri Fawr y Loteri Genedlaethol, y bydd y carnifal eleni’n fwy, yn fywiocach ac yn cynnig llawer mwy o hwyl nag erioed o’r blaen

Eleni mae’n bleser mawr gan Garnifal Trefynwy gyhoeddi, diolch i Gronfa Loteri Fawr y Loteri Genedlaethol, y bydd y carnifal eleni’n fwy, yn fywiocach ac yn cynnig llawer mwy o hwyl nag erioed o’r blaen.

O ganlyniad i’r gefnogaeth hael yma, bydd Carnifal Trefynwy’n cynnal gweithdy i helpu grwpiau ac unigolion lleol i wneud gwisgoedd newydd gwych ar gyfer yr orymdaith.

Bydd y gweithdy’n cael ei gynnal ym mis Mehefin a bydd mwy o fanylion ar gael yn nes at yr amser ar wefan y carnifal yn MonmouthCarnival.co.uk.

Bydd yr orymdaith ei hun yn cael ei chynnal eleni ddydd Sul 8fed Gorffennaf, am 2pm. Bydd yn dechrau o Bont Trefynwy ac yn mynd i fyny drwy Stryd Trefynwy i gyrraedd Neuadd y Sir Trefynwy, lle bydd stondinau, perfformiadau a phob math o weithgareddau eraill.

Advertisements