Caiff Carnifal blynyddol Trefynwy ei gynnal ar yr 8fed o Orffennaf!

Mae Carnifal y Sul yn draddodiad poblogaidd gyda gweithgareddau i bawb; yn y gorffennol gwelwyd stondinau, gweithdai, adloniant stryd, cerddoriaeth… rhywbeth at ddant pawb!

Caiff Carnifal blynyddol Trefynwy ei gynnal ar yr 8fed o Orffennaf ac yn ôl y trefnwyr, mae’r parêd eleni yn mynd i fod yn rhyfeddol, gydag amrywiaeth o gerddwyr, dawnswyr, cerddorion a hen geir yn cymryd rhan. Bydd yr orymdaith yn gadael Pont Mynwy am 2pm ac yn teithio drwy Stryd Mynwy, gan orffen yn Sgwâr Agincourt lle bydd stondinau a rhagor o adloniant.

Y thema a awgrymwyd eleni yw ffantasi hud a lledrith ond cofiwch fod croeso i chi wisgo beth bynnag a fynnoch.

Yr uchafbwynt yw Gorymdaith y Carnifal, lle bydd pobl yn heidio i strydoedd Trefynwy i weld pob math o wisgoedd, dawnswyr a cherddwyr lliwgar a chreadigol.

Advertisements